Головна

Активізація діяльності персоналу. Типи групового навчання

(реферат з психології управління)

Вступ ... 3
1. Порівняльний аналіз японської, американської та вітчизняної моделей управління: реалізація потреб як рушій активності персоналу ... 4
2. Японські "гуртки якості" як форма управління і контролю ... 7
3. Вітчизняний досвід "рейтинг працівника" ... 8
4. Евристично-професійне навчання: генерація і пошук нових ідей, нешаблонне мислення ... 9
4.1. Використання випадковостей, нешаблонне мислення ... 9
4.2. Метод "штурму мозку" ... 10
4.3. Синектика ... 10
4.4. Метод "гірлянд асоціацій" і стратегія семикратного пошуку ... 10
4.5. Діаграма ідей ... 11
4.6. Матриця ідей ... 12
5. Активне соціальне навчання ... 13
5.1. Типи групового навчання ... 14
5.2. Основні види груп активного соціального навчання ... 14
Висновки ... 19
Література ... 20

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Активізація діяльності персоналу. Типи групового навчання"

Реферат "Активізація діяльності персоналу. Типи групового навчання" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Активізація діяльності персоналу. Типи групового навчання", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Захист населення і території від надзвичайних ситуацій.    Національні інтереси в геополітиці.    Забруднення атмосфери рухомими транспортними засобами.    Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання.    Правове регулювання готельної справи в Україні.    Види текстів. Складні і спеціальні види текстів. Види текстів за цільовим призначенням, стилем, жанром, обсягом, інформаційними ознаками, мовним матеріалом, характером описуваних ситуацій.    Поширення марксизму, виникнення соціал-демократичних гуртків в Україні.    Мистецтво костюма та зачіски Візантії.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Реконкіста

Ісламський чинник на території Європи в умовах середньовіччя. Захоплення Піренейського півострова арабами. Адміністративний устрій мусульманської Іспанії. Особливості релігійного протистояння мусульман і християн. Вплів арабської культури на культуру Іспанії в IX-XI ст.ст. Відвоювання Піренеїв: основні етапи і особливості. Крах арабського правління. Виникнення іспано-християнських держав і початок Реконкісти. Реконкіста XI-XIII ст.ст. Об'єднання Кастилії і Арагона. Завершальний етап Реконкісти. Наслідки Реконкісти.