Головна

Валер'ян Підмогильний - майстер інтелектуально-психологічного письма

(реферат з літератури)

Вступ ... 3
1. Тридцять шість років Валер'яна Підмогильного ... 4
2. Ірраціональне і раціональне в характерах героїв Валер'яна Підмогильного ... 11
Висновки ... 21
Література ... 23

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Валер'ян Підмогильний - майстер інтелектуально-психологічного письма"

Реферат "Валер'ян Підмогильний - майстер інтелектуально-психологічного письма" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Валер'ян Підмогильний - майстер інтелектуально-психологічного письма", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Вплив церкви на політичні події в Україні.    Роль політичних партій Волині під час виборчих компаній.    Становище Української Православної церкви в період козацтва.    Соціальна структура і соціальна стратифікація.    Природа як об'єкт філософського аналізу.    Дослідження гостроти зору за різними методиками.    Поняття активних, пасивних і інтерактивних методик. Вплив методик на освоєння навчального матеріалу.    Особистість спортсмена. Основні характеристики.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Обробка аналізу узагальнених даних

Поняття і види узагальненої соціологічної інформації. Використання статистичних джерел в соціологічних дослідженнях. Види статистичних джерел. Переписи і поточний облік населення. Джерела, створені на основі соціологічних досліджень, - новий вид статистичної інформації. Методи аналізу узагальнених даних. Особливості традиційного методу аналізу документів. Зміст методу контент-аналізу документів. Ручна обробка інформації.