Головна

Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет

(реферат з етики)

Вступ ... 3
1. Поняття вербальної комунікації ... 4
1.1. Вербальні компоненти спілкування ... 4
1.2. Культура слухання ... 5
1.3. Культура говоріння ... 6
1.4. Значення переконуючого впливу в мовленнєвому спілкуванні ... 8
1.5. Логіко-психологічні правила конструювання повідомлень ... 10
2. Мовленнєвий етикет ... 11
Висновки ... 12
Література ... 13

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет"

Реферат "Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії.    Росія у 1918-1939 роках.    Модернізм як специфічний культурний феномен хх століття (авангардизм, сюрреалізм, абстракціонізм, кубізм, дадаїзм, футуризм).    Логічний вивід. мова і основні правила виводу логіки висловлювань.    Джон Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму.    Сучасні національні відносини в Україні.    Виникнення та розвиток соціологічної науки.    Соціологія освіти.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Комунікативні особливості творчо обдарованих підлітків

Креативність і її діагностика. Психологічний зміст проблеми в науковій літературі. Концепція креативності Дж. Гілфорда і Е.П.Торенса. Концепція М. Волаха і Н. Когана. Концепція З. Мєдніка. "Теорія інвестування" Р. Стернберга. Підхід В.Н. Дружиніна і Н.В. Хазратової. Комунікативні особливості творчо обдарованих підлітків. Загальне поняття про інтелект. Загальне уявлення про креативність. Поняття і види обдарованості. Особливості комунікативності творчо обдарованих підлітків. Емпіричне дослідження.