Головна

Виникнення теорії сучасної демократії

(реферат з політології)

Вступ ... 3
1. Концепції Т. Гоббса та Д. Локка ... 4
1.1. Джон Локк - засновник філософсько-політологічної системи класичного лібералізму ... 4
1.2. Особливості концепції "суспільного договору і природного права" у творчості Т. Гоббса ... 6
2. Вчення французьких просвітників та борців за незалежність США ХVІІІ ст ... 9
2.1. Особливості концепції Ж.Ж. Руссо ... 9
2.2. Особливості поглядів Ш.Л. Монтеск'є ... 11
2.3. Концепції борців за незалежність США ХVІІІ ст ... 13
Висновки ... 15
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Виникнення теорії сучасної демократії"

Реферат "Виникнення теорії сучасної демократії" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Виникнення теорії сучасної демократії", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Нові релігії в Україні: поява, типологія, перспективи.    Особливості девіантної поведінки молоді та людей середнього віку в Україні.    Тенденції розвитку сучасної сім'ї.    Стрес. Прояви стресу. Засоби подолання стресу.    Статеві клітини і запліднення.    Основні віхи і представники експериментальної психофізіології 19 ст..    Поняття виховання. Соціально-педагогічні аспекти.    Основні положення закону України "Про фізичну культуру і спорт".   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Виробничо-технічний потенціал туристичного підприємства

Організація спортивно-оздоровчого туризму. Особливості спортивно-оздоровчого туризму. Характеристика основних видів спортивно-оздоровчого туризму. Загальна характеристика спортивно-оздоровчого комплексу "Каштан". Планово-економічна діяльність комплексу. Управління трудовими ресурсами, мотивація і оплата праці. Система підбору і розстановки кадрів. Маркетингова діяльність комплексу. Управління фінансовими ресурсами. Пропозиції щодо удосконалення організаційної структури комплексу "Каштан".