Головна

Внесок І. Франка в розвиток української культури

(реферат з літератури)

Вступ ... 3
1. Життєвий і творчий шлях І.Я. Франка ... 4
2. Проблематика основних художніх творів І. Франка ... 8
3. Філософський світогляд І. Франка ... 10
Висновки ... 17
Література ... 19

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Внесок І. Франка в розвиток української культури"

Реферат "Внесок І. Франка в розвиток української культури" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Внесок І. Франка в розвиток української культури", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Джон Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму.    Роль, зміст та особливості політики в сучасних умовах.    Сучасна релігійна ситуація в Україні.    Соціальна теорія особистості.    Проблема істини в філософії та кримінальному процесі.    Етіологія церебрального паралічу.    Поняття процесу навчання, його складові частини.    Принципи психологічної підготовки у волейболі.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Обробка соціологічних даних на еом

Переваги комп'ютерної обробки інформації в прикладних соціологічних дослідженнях. Поняття про методи аналізу і обробки соціологічних даних. Технологія обробки соціологічних даних. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ. Процес обробки соціологічної інформації за допомогою ЕОМ. Підготовка даних до обробки. Введення інформації в ЕОМ та її обробка. Використання програми Microsoft Excel для обробки соціологічної інформації.