Головна

Відчуття

(реферат з психології )

Вступ ... 3
1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття ... 5
2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів ... 7
3. Класифікація і різновиди відчуттів ... 10
4. Основні властивості відчуттів ... 16
5. Відчуття і діяльність ... 20
Висновки ... 21
Література ... 24

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Відчуття"

Реферат "Відчуття" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Відчуття", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Методика застосування лікувальної фізичної культури при спланхноптозі.    Надзвичайні ситуації мирного часу.    Створення та діяльність СНД.    Категорії рідкісності видів.    Загальна характеристика автохтонних американських культур.    Характеристика законодавства України про туризм.    Англійська агресія в Афганістані в другій половині 19 століття та її результати.    Спроби оновлення радянської політичної системи в роки "перебудови".   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Україна в роки першої світової війни

Історіографія проблеми дослідження. Перший етап (1920-ті - перша половина 1950-х рр.). Другий етап (друга половина 1950-х - середина 1980-х рр.). Сучасний етап дослідження проблеми. Дослідження історії воєнних дій. Українське питання напередодні та в роки першої світової війни. "Українське питання" у політиці держав Антанти в роки Першої світової війни. "Українське питання" у зовнішній політиці Австро-Угорщини і Німеччини в Першій світовій війні. Волинь у Першій світовій війні. Волинь напередодні Першої світової війни. Бойові дії. Відступ російських військ. Контрнаступ армії Російської імперії. Перша світова війна та її вплив на населення Волині.