Головна

Геополітичні інтереси і пріоритети Японії

(реферат з географії)

Вступ ... 3
1. Японські геополітичні ідеї до Другої світової війни ... 4
2. Сучасні пріоритети японської геополітики ... 9
Висновки ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Геополітичні інтереси і пріоритети Японії"

Реферат "Геополітичні інтереси і пріоритети Японії" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Геополітичні інтереси і пріоритети Японії", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Диференціація, класифікація і структура персоналу підприємства. Кадрова політика і система управління персоналом підприємства.    Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет.    Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.    Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст..    Сучасна українська культура.    Дипломатичне листування. Проведення візитів.    Партiї конфесiйного спрямування України.    Махабхарата і рамаяна.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Краєзнавча робота з природознавством у початковій школі

Значення краєзнавчої роботи в молодших класах загальноосвітньої школи. Методичні основи краєзнавчої роботи при викладанні природознавства у початковій школі. Екскурсії - основний вид краєзнавчої роботи при викладанні природознавства в молодших класах. Значення екскурсій. Місце екскурсій у шкільному курсі природознавства. Підготовка вчителя й учнів до екскурсії. Проведення екскурсії. Використання позаурочних форм навчання у краєзнавчій роботі. Практика використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природознавства в початковій школі. Використання краєзнавчого матеріалу при вивченні нової теми. Узагальнення результатів спостережень учнів за природою і трудовою діяльністю людей.