Головна

Гуманістична психологія

(реферат з психології управління)

Вступ ... 3
1. Суть гуманістичної психології ... 4
2. Концепція А. Маслоу ... 5
3. Теорії мотивації в гуманістичній психології ... 7
3.1. Теорія трьох потреб МакКлелланда ... 7
3.2. Двофакторна теорія Герцберга ... 8
Висновки ... 12
Література ... 13

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Гуманістична психологія"

Реферат "Гуманістична психологія" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Гуманістична психологія", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Інженерний захист.    Російсько-білоруські відносини та конфлікти.    Забруднення атмосфери свинцем і його вплив на здоров'я людини.    Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання.    Рекреаційне лісокористування.    Історія друкарства в Україні.    Правління Людовика XIV.    Міфологія в системі культурної регуляції.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Сербія xiv століття

Піднесення Сербської держави на початку XIV ст. Політика Стефана Душана. Стефан Душан. Завойовницька політика Стефана Душана. Законник Стефана Душана. Розпад сербської держави.