Головна

Досвід свідомості як предмет філософського дослідження

(реферат з філософії)

Вступ ... 3
1. Виникнення і природа свідомості ... 4
2. Генезис свідомості ... 7
3. З історії становлення психічного відображення ... 9
4. Визначальна роль соціальності у виникненні свідомості ... 11
5. Структура свідомості, її основні рівні ... 13
Висновки ... 15
Література ... 16

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Досвід свідомості як предмет філософського дослідження"

Реферат "Досвід свідомості як предмет філософського дослідження" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Досвід свідомості як предмет філософського дослідження", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Післявоєнна відбудова України.    Історія створення акордеона.    Ліна Костенко.    Германські мови.    Політична наука в сучасній Україні, основні завдання, шлях розвитку та перспективи.    Порівняльна характеристика Біблії та Корану.    Поняття, специфіка, типологія і зміст соціологічних категорій.    Неокласична філософія.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Психодіагностика мовленнєвого розвитку молодших школярів

Особливості психодіагностики мовленнєвого розвитку молодших школярів. Поняття про мову та її функції. Фізіологічні механізми мовної діяльності. Розвиток мови молодшого школяра. Особливості письмової мови молодших школярів. Розвиток фонетичної сторони мови. Розвиток граматичної сторони мови. Розвиток лексичної сторони мови. Оволодіння мовною діяльністю в процесі навчання. Діагностика мовного розвитку молодшого школяра. Діагностика мовного розвитку дитини, усвідомленості сприйняття і використання нею мови. Дослідження мовленнєвого розвитку молодших школярів. Методики дослідження. Методика визначення понять. Методика з'ясування пасивного словарного запасу. Методика визначення активного словарного запасу. Методика визначення ригідності словарного запасу. Кількісна і якісна обробка результатів дослідження. Результати дослідження за визначенням понять. Результати з'ясування пасивного словарного запасу. Результати визначення активного словарного запасу. Результати визначення ригідності словарного запасу.