Головна

Екологізація виробництва

(реферат з екології)

Вступ ... 3
1. Екологічна конверсія - актуальна проблема цивілізованого людства ... 4
2. Роль громадського екологічного руху в екологічній оптимізації виробництва ... 6
3. Екологічна експертиза та екологічні паспорти ... 8
4. Екологічна конверсія в промисловості ... 9
5. Екологічна конверсія в сільському господарстві ... 11
6. Екологізація енергетики ... 14
7. Програма екологічної конверсії промисловості та сільського господарства України ... 16
Висновки ... 18
Література ... 19

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Екологізація виробництва"

Реферат "Екологізація виробництва" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Екологізація виробництва", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Екологія водних ресурсів.    Принципи раціонального природокористування.    Керівники туристичної групи в проведенні самодіяльних туристичних походів.    Естетика бароко.    Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду.    Утвердження основ радянського тоталітаризму в Україні (1917-1920 рр.).    Історичні передумови романтизму.    Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Епітети у релігійному стилі

Теоретичні засади дослідження епітетів у релігійному стилі. Загальна характеристика епітетів. Лексико-семантичні групи епітетів. Граматичне вираження епітетів. Конфесійний стиль і конфесійна лексика. Особливості використання епітетів у релігійному стилі. Українська лінгвостилістика другої половини ХХ ст. про конфесійний стиль української літературної мови. Церковна проповідь як підстиль конфесійного стилю української літературної мови. Вплив жанру на функціонування епітетів у релігійному тексті.