Головна

Екологічний туризм

(реферат з туризму)

Вступ ... 3
1. Екологічний туризм у системі суспільно-економічних відносин ... 4
2. Суспільно-економічні основи та економічний зміст стратегічного менеджменту екологічного туризму ... 6
3. Суспільно-економічні чинники розвитку екологічного туризму ... 7
4. Екотуристичний потенціал та специфічні риси екотуристського продукту ... 9
Література ... 18

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Екологічний туризм"

Реферат "Екологічний туризм" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Екологічний туризм", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет.    Галицько-Волинське князівство в 40-60-х рр. ХІІІ ст. Данило Галицький.    Слов'янська писемність. Кирило і Мефодій.    Світова культура 20 століття.    Складні умовиводи (умовний силогізм).    Михайло Грушевський - видатний український історик та політичний діяч.    Взаємовідносини церкви та держави щодо формування суспільної моралі в Україні.    Метод опитування.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Вплив формальних та неформальних груп на процес соціалізації підлітків

Теоретичні засади дослідження впливу формальних та неформальних груп на процес соціалізації підлітків. Поняття соціалізації. Соціальна ситуація розвитку особистості в підлітковому віці. Психогенні чинники і типологія конфліктів у підлітків. Складові та ознаки субкультури та їх вплив на процес соціалізації підлітків. Молодіжні рухи в Україні та їх базова типологізація. Дослідження впливу формальних та неформальних груп на процес соціалізації підлітків.