Головна

Енергозбереження. Альтернативні технології

(реферат з екології)

Вступ ... 3
1. Поняття та необхідність енергозбереження ... 4
2. Альтернативні джерела енергії ... 6
2.1. Енергія вітру ... 7
2.2. Енергія морів і океанів ... 8
2.3. Енергія підземного тепла ... 9
2.4. Енергія Сонця ... 10
2.5. Біоенергетичні технології ... 12
Висновки ... 15
Література ... 16

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Енергозбереження. Альтернативні технології"

Реферат "Енергозбереження. Альтернативні технології" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Енергозбереження. Альтернативні технології", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля.    Хімічне забруднення атмосфери і його вплив на людину, рослинний і тваринний світ.    Рекреаційне лісокористування.    Види і типи видань.    Політика радянської влади щодо релігії та церкви в Україні в 40-50-х роках ХХ ст..    Культура і цивілізація.    Апорії Зенона.    Влада і мораль.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Лексико-синтаксичний словотвір у термінології

Термін та його властивості. Визначення терміну. Шляхи виникнення термінів. Поняття терміносистеми. Лексичне значення та внутрішня форма термінологічних одиниць. Поняття лексичного значення. Дефініції як можливий засіб опису лексичного значення. Значення і поняття. Значення й розуміння. Значення і зміст. Способи побудови нових термінів. Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови. Побудова термінів шляхом прямого запозичення. Інші способи побудови нових термінів. Шляхи термінологічних запозичень. Запозичення з класичних мов. Запозичення з сучасних європейських мов. Етимологічна паронімія.