Головна

Етичні категорії добра і зла

(реферат з етики)

Вступ ... 3
1. Добро - провідна ідея моральної свідомості ... 4
1.1. Благо і добро ... 4
1.2. Зміст ідеї добра ... 5
2. Моральне зло, його походження і сутність ... 8
2.1. Зло як "антиблаго" і моральне зло ... 8
2.2. Види морального зла і єдність його природи ... 8
2.3. Типові концепції зла та їхня спільна основа ... 9
3. Взаємовідношення добра і зла ... 11
3.1. Можливість зла як передумова морального добра ... 11
3.2. Альтернативні концепції взаємовідношення добра і зла ... 12
3.3. Поєднання добра і зла чи здатність до компромісу? ... 13
3.4. Цінність, на яку вчинок спрямований, і цінність, яку він несе ... 14
Висновки ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Етичні категорії добра і зла"

Реферат "Етичні категорії добра і зла" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Етичні категорії добра і зла", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Зміст та етапи десталінізації українського суспільства.    Столипінська аграрна реформа в Україні.    Сучасна українська культура.    Умовивід.    Місце Драгоманова у розвитку політичних ідей.    Взаємовідносини церкви та держави щодо формування суспільної моралі в Україні.    Контингент населення, що підлягає реабілітації.    Сфери застосування соціальних індикаторів.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Методи вивчення особистості молодшого школяра

Теоретичні аспекти дослідження особистості молодшого школяра. Загальна характеристика особистості та емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Особливості особистості та її потреб. Самосвідомість і самооцінка в молодшому шкільному віці. Емоційна сфера молодшого школяра. Особливості волі молодшого школяра. Методи вивчення особистості та міжособистісних відносин у молодших школярів. Експериментальне вивчення особистості молодшого школяра. Опис методики дослідження. Аналіз результатів дослідження.