Головна

Законодавство про охорону тваринного світу

(реферат з екології)

Вступ ... 3
1. Тваринний світ як об'єкт охорони і використання ... 4
2. Правове регулювання полювання і мисливського господарства ... 7
3. Правове регулювання рибальства і рибного господарства ... 10
4. Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного світу ... 12
5. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України ... 13
6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу ... 16
Висновки ... 19
Література ... 20

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Законодавство про охорону тваринного світу"

Реферат "Законодавство про охорону тваринного світу" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Законодавство про охорону тваринного світу", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Кругообіг води в природі. Світові запаси води. Водні ресурси України.    Етнографічна характеристика полінезійців.    Туризм у зоні Шацьких озер.    Охорона державної таємниці.    Правління Людовика XIV.    Методологічні засади культурології.    Логіка висловлювань.    Жіночі громадські організації в Україні та їх вплив на політичні процеси у державі.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Стилістичні властивості простого речення

Поняття про речення. Речення, його основні ознаки. Складові частини речення. Синтаксичний центр у реченні. Поняття про просте речення. Типи й форми простих речень. Рівні аналізу. Схема аналізу простого речення. Головні члени речення. Другорядні члени речення. Види й напрями ускладнення структури простого речення. Стилістичні особливості простого речення.