Головна

Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля

(реферат з екології)

Вступ ... 3
1. Промисловість будівельних матеріалів ... 4
2. Заходи боротьби із шкідливим впливом промисловості будівельних матеріалів на довкілля ... 7
Літературні джерела ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля"

Реферат "Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Людина як складова і невід'ємна частина природи.    Загальна характеристика автохтонних американських культур.    Туристично-рекреаційний потенціал Волинської області і перспективи його розвитку.    Поняття інформації як глобального явища в світі та її розвиток.    Прийняття християнства. Хрещення Русі.    Міфологія в системі культурної регуляції.    Логічні парадокси та перспективи їх вирішення.    Конституційні основи розвитку політичної системи України.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Термін. семантичний спосіб словотвору у термінології

Термін та його властивості. Визначення терміну. Шляхи виникнення термінів. Поняття терміносистеми. Деякі семантичні особливості терміну. Способи побудови нових термінів. Побудова термінів шляхом використання внутрішніх ресурсів мови. Побудова термінів шляхом прямого запозичення. Інші способи побудови нових термінів. Шляхи термінологічних запозичень. Запозичення з класичних мов. Запозичення з сучасних європейських мов. Етимологічна паронімія. Приклади застосування семантичного способу словотвору у термінології. Семантична характеристика сучасної української риторичної термінології. Структура і семантика термінологічної мікросистеми "основа".