Головна

Класифікація видів конфліктів та їх характеристика

(реферат з конфліктології)

Вступ ... 3
1. Поняття конфлікту ... 4
2. Характерні ознаки прояву конфлікту ... 5
3. Об'єктивні й суб'єктивні складові конфліктної взаємодії ... 6
4. Класифікація конфліктів ... 8
Висновки ... 12
Література ... 13

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Класифікація видів конфліктів та їх характеристика"

Реферат "Класифікація видів конфліктів та їх характеристика" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Класифікація видів конфліктів та їх характеристика", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Основні положення закону України "Про фізичну культуру і спорт".    Характеристика основних спортивних споруд, їх обладнання та оснащення (легкоатлетична бігова доріжка).    Лікувальна фізична культура.    Класифікація засобів індивідуального захисту. Характеристика засобів індивідуального захисту дихання та порядок забезпечення населення засобами індивідуального захисту.    Розвиток геополітичних ідей в Італії.    Категорії рідкісності видів.    Папуаська історико-етнографічна область.    Історія розвитку бібліографії.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Фізична культура і спорт в сучасному суспільстві

Основні функції і завдання фізичної культури в сучасному суспільстві. Соціальні витоки мети, переслідуваної у фізичному вихованні. Основні задачі. Спорт в системі соціальних явищ. Основні функції спорту. Конкретизація понять, що відносяться до спорту. Соціальні функції спорту і основні напрямки спортивного руху. Функції фізичної культури і спорту як засобу міжнародного спілкування. Міжнародний рух "Спорт для всіх". Досвід організації оздоровчої діяльності в зарубіжних країнах. Моделі менеджменту зарубіжних фізкультурно-оздоровчих клубів.