Головна

Класифікація соціальних технологій

(реферат з соціології)

Вступ ... 3
1. Суть соціальних технологій ... 4
2. Класифікація соціальних технологій ... 7
3. Специфіка і класифікація технологій у соціальній роботі ... 10
Висновки ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Класифікація соціальних технологій"

Реферат "Класифікація соціальних технологій" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Класифікація соціальних технологій", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Рух як спосіб буття матерії.    Гормони та їх властивості.    К.Д. Ушинський про підготовку вчителя.    Самовизначення особистості: прояв емпатії.    Армрестлінг.    Раціональне харчування у спортсменів.    Аналіз основних курортів із захворюваннями легень.    Роль тренажерів у фізичній реабілітації.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Музейні документи

Поняття музеїв та музейних документних фондів. Визначення музеїв. Історичний та сучасний досвід музейної справи. Типи і профілі музеїв. Дослідження ролі музейних документів у системі документного фонду України. Наукове комплектування музеїв. Документальні матеріали українських істориків у фондах Сумського обласного краєзнавчого музею.