Головна

Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду

(реферат з історії)

Вступ ... 3
1. Західноукраїнські землі між двома війнами ... 4
2. Загальна характеристика Культури Волині і Галичини у міжвоєнний період ... 6
3. Аматорська творчість в контексті національного піднесення НА ВОЛИНІ у 20-х роках ХХ століття ... 11
4. Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст ... 15
Висновки ... 22
Література ... 23

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду"

Реферат "Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Модернізм як специфічний культурний феномен хх століття (авангардизм, сюрреалізм, абстракціонізм, кубізм, дадаїзм, футуризм).    Історія логіки від Аристотеля до сьогоднішнього дня.    Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу.    Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і "раціональної бюрократії".    Сучасна релігійна ситуація в Україні.    Соціальне управління.    Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди.    Місце анатомії та фізіології в системі біологічних наук.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Субкультура емо

Теоретичні засади дослідження історії руху емо. Субкультура як об'єкт дослідження. Складові та ознаки субкультури. Молодіжні рухи та їх базова типологізація. Історія виникнення емо. Зарубіжні музичні емо-групи. "Класичний" емо-стиль.