Головна

Ландшафтний заповідник "Прип'ять-Стохід"

(реферат з екології)

Вступ ... 3
1. Географічне положення і геологічна будова району Регіонального ландшафтного парку (РЛП) "Прип'ять-Стохід" ... 4
2. Рельєф і процеси рельєфоутворення, ґрунтовий покрив ... 6
3. Кліматичні умови досліджуваного району ... 9
4. Екологічний стан водних об'єктів регіонального ландшафтного парку "Прип'ять-Стохід" ... 10
Висновки ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Ландшафтний заповідник "Прип'ять-Стохід""

Реферат "Ландшафтний заповідник "Прип'ять-Стохід"" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Ландшафтний заповідник "Прип'ять-Стохід"", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Мінеральні ресурси світу. Класифікація. Охорона надр. Охорона навколишнього середовища в зв'язку з видобуванням надр.    Еколого-економічні проблеми в районах розміщення підприємств хімічної промисловості.    Бібліографія, її суспільна роль.    Аграрна політика Центральної Ради.    Росія у 1918-1939 роках.    Прихід звуку в кіно. Ідейно-тематичні та естетичні тенденції в контексті часу. 30-ті роки.    Спростування та його види.    Національно-релігійне питання у політичному житті України.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Методика викладання дисципліни "основи економічних знань"

Психологічні особливості освітньо-вікової групи навчання та їх вплив на вибір форм та методів навчання. Тематичний план економічної дисципліни "Основи економічних знань". Обґрунтування та мета дисципліни, її задачі. Бюджет часу, форми і методи організації навчання. Самостійна робота учнів, контроль знань, література. Науково-методична розробка економічної теми. Місце теми в програмі та її актуальність. Бюджет часу. Види занять по темі. Структурно-логічна схема вивчення теми. Дидактичний матеріал до проведення трьох навчальних занять по темі. Комунікативні процеси у навчанні. Комунікативні прийоми та вміння, які сприяють підвищенню ефективності викладання. Розвиток комунікативних вмінь учнів в процесі навчання.