Головна

Логічні парадокси та перспективи їх вирішення

(реферат з логіки)

Вступ ... 3
1. Своєрідність логічних парадоксів ... 4
2. Парадокси і сучасна логіка ... 5
3. Усунення і пояснення парадоксів ... 7
4. Логічна граматика ... 7
5. Майбутнє парадоксів ... 9
Висновки ... 11
Література ... 12

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Логічні парадокси та перспективи їх вирішення"

Реферат "Логічні парадокси та перспективи їх вирішення" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Логічні парадокси та перспективи їх вирішення", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Політична система сучасного суспільства.    Нові релігії в Україні: поява, типологія, перспективи.    Особливості соціологічного знання, рівні його формування.    Функції соціології права.    Характеристики ефективності команди. Фактори, які впливають на ефективність команди.    Фізіологія збудливих тканин.    Психологія міжособистісних стосунків.    Аква-аеробіка і памп-аеробіка.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Способи побудови шкал установок

Поняття соціальних установок особистості. Потреби та інтереси особистості. Цінності особистості. Мотиви особистості. Соціальні типи особистості. Емпіричне дослідження установок. Побудова шкал установок. Проста номінальна шкала. Частково впорядкована шкала. Порядкова шкала. Метрична шкала рівних інтервалів. Шкала пропорційних оцінок. Дослідження потенціалу протесту і соціальної напруженості. Структура інтегральною показника потенціалу соціального протесту. Конструювання інтегрального кількісного показника соціальної напруженості.