Головна

Літературний доробок "неокласиків"

(реферат з літератури)

Вступ ... 3
1. Українське відродження та "неокласики" ... 5
2. Літературний доробок "неокласиків" ... 7
2.1. Микола Зеров (1890-1937) ... 7
2.2. Павло Филипович (1891-1937) ... 13
2.3. Михайло Драй-Хмара (1889-1938) ... 15
2.4. Юрій Клен (Освальд Бургардт) (1891-1947) ... 19
2.5. Шляхетний неокласик (Поезія Максима Рильського) ... 22
Висновки ... 25
Література ... 26

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Літературний доробок "неокласиків""

Реферат "Літературний доробок "неокласиків"" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Літературний доробок "неокласиків"", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Національно-раціональне питання у політичному житті України.    Функції опитування громадської думки.    Виникнення та розвиток соціологічної науки.    Соціальні ролі та статуси як елементи соціальної структури суспільства.    Філософія марксизму.    Ожиріння, лікувальна профілактика. Принципи лікувальної профілактики.    Школи грецької культури. Монастирські і соборні школи.    Якості і риси успішного керівника.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Обробка і узагальнення даних методом групової діагностики

Основні методи первинної обробки емпіричних даних. Групування і емпірична типологізація. Обробка та узагальнення згрупованих даних. Ряди розподілу. Статистичні таблиці, їх значення, види таблиць. Вимоги до побудови таблиць. Графічні способи зображення статистичних даних. Види графіків. Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків.