Головна

Метод аналогії в науці

(реферат з логіки)

Вступ ... 3
1. Аналогія як умовивід ... 4
2. Сутність методу аналогії в науці ... 6
3. Використання методу у соціально-політичних дослідженнях ... 8
Висновки ... 12
Література: ... 13

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Метод аналогії в науці"

Реферат "Метод аналогії в науці" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Метод аналогії в науці", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Політична система України.    Порівняльна характеристика Біблії та Корану.    Перспективи реформування пенітенціарної системи.    Виникнення філософії. Філософія Стародавнього Сходу.    Шляхи вирішення конфліктів. Стилі поведінки як засіб розв'язання конфлікту.    Фізіологія клітини.    Психологія розумово відсталого школяра.    Активний відпочинок.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Становлення соціальних спільнот у творах давніх авторів

Місто-держава як передумова визначення становлення соціальних спільнот у зображеннях давніх авторів. Виникнення грецької цивілізації. Соціальні класи міст-держав. Зображення в працях давніх авторів становлення соціальних спільнот міст-держав. Становлення соціальних спільнот у вченні Платона. Вчення про суспільство, державу і владу Аристотеля. Становлення соціальних спільнот в працях пізніших авторів. Перехід від міста держави до світової спільноти. Стоїки. Цицерон. Сенека.