Головна

Модель світу в новій і новітній культурах

(реферат з культури)

Вступ ... 3
1. Модерністська модель світу в західній та українській інтерпретаціях ... 4
2. Постмодерністська модель світу в українській і світовій інтерпретаціях ... 9
Висновки ... 12
Література ... 13

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Модель світу в новій і новітній культурах"

Реферат "Модель світу в новій і новітній культурах" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Модель світу в новій і новітній культурах", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Мова законодавства.    Політична культура суспiльства.    Містика і містичні течії в релігійних культах.    Основні етапи та стадії процесу соціалізації.    Тенденції розвитку сучасної сім'ї.    Формула конфлікту.    Фізіологія збудливих тканин.    Психологія розумово відсталого школяра.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Порівняльний аналіз соціологічних підходів платона та аристотеля

Теоретичні засади дослідження творчості Платона і Аристотеля. Загальна характеристика умов розвитку суспільної думки періоду античності. Біографія Платона. Творчий шлях Аристотеля. Особливості соціологічних підходів Платона і Аристотеля. Система політичного устрою суспільства Платона. Аристотель Стагіріт (384-322 р. до н.е.) - найвидатніший давньогрецький енциклопедичний учений. Порівняльний аналіз творчості Платона і Аристотеля.