Головна

Надзвичайні ситуації мирного часу

(реферат з безпеки життєдіяльності)

Вступ ... 3
1. Класифікація надзвичайних ситуацій мирного часу ... 4
2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру ... 5
3. Надзвичайні ситуації природного характеру ... 8
4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру ... 11
Висновки ... 17
Література ... 18

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Надзвичайні ситуації мирного часу"

Реферат "Надзвичайні ситуації мирного часу" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Надзвичайні ситуації мирного часу", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Проблеми суспільно-політичного розвитку країн тропічної Африки.    Законодавство про охорону тваринного світу.    Утилізація та рекуперація відходів.    Рекреаційне лісокористування.    Види текстів. Складні і спеціальні види текстів. Види текстів за цільовим призначенням, стилем, жанром, обсягом, інформаційними ознаками, мовним матеріалом, характером описуваних ситуацій.    Політичний портрет Е.Г. Макміллана.    Масова культура.    Логіка висловлювань.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Емоційно-експресивні засоби поезії Миколи Вінграновського

Емоційно-експресивна лексика та засоби її вираження в поезії. Фонетичні засоби виразності. Лексичні засоби експресивності. Тропи. Морфологічні мотиви. Синтаксичні виражальні засоби. Експресивність композиційно-структурних елементів тексту. Особливості використання емоційно-експресивних засобів в поезії М. Вінграновського. Особливості фонетичних емоційно-експресивних засобів в поезії М. Вінграновського. Стильова експресія М. Вінграновського.