Головна

Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки

(реферат з безпеки життєдіяльності)

Вступ ... 3
1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру ... 4
1.1. Теорія катастроф ... 5
1.2. Класифікація антропогенних катастроф ... 6
1.3. Транспортні аварії (катастрофи) ... 8
1.4. Пожежі, вибухи ... 10
1.5. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки (крім транспортних) ... 11
1.6. Аварії з викидом (загрозою викидів) радіоактивних речовин (крім аварій на транспорті) ... 14
1.7. Раптове руйнування споруд ... 19
1.8. Аварії на системах життєзабезпечення, очисних спорудах ... 19
1.9. Гідродинамічні аварії ... 19
2. Надзвичайні ситуації природного характеру ... 21
2.1. Екстремальні природні явища ... 21
2.2. Зона надзвичайної екологічної ситуації ... 24
Висновки ... 25
Література ... 26

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки"

Реферат "Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Розвиток геополітичних ідей в Італії.    Застосування матеріалів дистанційного зондування при дослідженні антропогенної діяльності.    Хімічне забруднення атмосфери і його вплив на людину, рослинний і тваринний світ.    Спортивний пішохідний туризм.    Історія друкарства в Україні.    Поширення марксизму, виникнення соціал-демократичних гуртків в Україні.    Методологічні засади культурології.    Логічний вивід. мова і основні правила виводу логіки висловлювань.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Лексика та позначення кольору у поезії Миколи Вінграновського

Творчі грані Миколи Вінграновського. Особливості лексики та позначення кольору в творах М. Вінграновського. Особливості лексики М. Вінграновського. Стильові особливості. Міфологеми. Позначення кольору в творах М. Вінграновського.