Головна

Невербальна комунікація вчителя

(реферат з педагогіки)

Вступ ... 3
1. Сутність і засоби невербальної комунікації ... 4
2. Зовнішній вигляд і поведінка педагога ... 6
3. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації ... 8
4. Міміка ... 11
5. Жести ... 13
6. Контакт очей (візуальний контакт) ... 16
7. Міжособистісний комунікативний простір ... 17
Висновки ... 20
Література ... 22

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Невербальна комунікація вчителя"

Реферат "Невербальна комунікація вчителя" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Невербальна комунікація вчителя", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Лікувальна фізична культура.    Захист населення і території від надзвичайних ситуацій.    Російсько-білоруські відносини та конфлікти.    Загальне поняття про тип лісу.    Хімічне забруднення атмосфери і його вплив на людину, рослинний і тваринний світ.    Туризм в Україні в кінці 19 - на початку 20 століття.    Поняття інформації як глобального явища в світі та її розвиток.    Радянська влада в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст..   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Цифрові шифратори

Види цифрових шифраторів. Принципи побудови і методи синтезу дешифраторів. Визначення, основні поняття і класифікація дешифраторів. Принципи побудови матричних, пірамідальних і прямокутних дешифраторів. Мультиплексор. Демультиплексор. Мікросхеми серії К155.