Головна

Невербальне спілкування в суперечці

(реферат з етики)

Вступ ... 3
1. Поняття про невербальну комунікацію ... 4
2. Класифікація невербальних засобів спілкування ... 5
3. Кінесика ... 6
4. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування ... 7
5. Контакт очей ... 8
6. Проксеміка ... 9
7. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки ... 10
8. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування ... 11
Висновки ... 13
Література ... 14

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Невербальне спілкування в суперечці"

Реферат "Невербальне спілкування в суперечці" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Невербальне спілкування в суперечці", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду.    Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації.    Юлій Цезар - імператор і письменник.    Зовнішня політика Франції у 1920-1930-ті рр..    Основні етапи становлення і розвитку політології як науки.    Іудаїзм.    Молодь як особлива соціальна група.    Функції соціології права.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Мотивація пізнавальної діяльності

Поняття мотивації та її значення. Природа потреб людини. Потреби та мотиви діяльності. Теорії мотивації. Процесуально-змістові (пізнавальні) мотиви. Особливості мотивації пізнавальної діяльності. Пізнавальні почуття. Психічний стан як вияв мінливості й сталості пізнання світу. Мотивація у навчальній діяльності: психологічний аспект. Фактори формування мотивації навчальної діяльності. Емпіричне дослідження.