Головна

Неокласична філософія

(реферат з філософії)

Вступ ... 3
1. Неокантіанство та емпіріокритицизм. Принцип тотожності суб'єкта і об'єкта (психічного і фізичного) в філософії Е. Маха і Р. Авеннаріуса ... 4
2. Неопозитивізм і постпозитивізм. Проблема співвідношення знака і значення мови і методів науки (Б. Рассел, К. Поппер, Л. Вітгентштейн, Т. Кун, І. Лакатос) ... 8
3. Неогегельянство і феноменологія Гуссерля, "критична онтологія" Н. Гартмана. Принцип "інтелігентності" ... 12
Висновки ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Неокласична філософія"

Реферат "Неокласична філософія" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Неокласична філософія", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Поширення марксизму, виникнення соціал-демократичних гуртків в Україні.    Культура і релігія.    Психологічні проблеми у поемі "Галілей" Плужника.    Докази у наукових дослідженнях.    Політичний режим України.    Релігія як особливий об'єкт пізнання.    Соціальна роль людини в суспільстві.    Рух як спосіб буття матерії.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Психофізіологічна характеристика інтелектуальних і творчих здібностей

Вища нервова діяльність людини. Друга сигнальна система. Взаємодія першої і другої сигнальних систем. Психофізіологія мислення. Механізми мислення. Свідомість, спілкування і мова. Психофізіологічна характеристика інтелектуальних і творчих здібностей. Вербальний і невербальний інтелект. Фокуси мозкової активності і мислення. Функціональна асиметрія мозку і особливості розумової діяльності. Статеві відмінності і інтелектуальні функції. Механізми творчої діяльності.