Головна

"Нікомахова етика" Аристотеля

(реферат з етики)

Вступ ... 3
1. Філософія Аристотеля ... 4
2. Етика Аристотеля. Основні положення Нікомахової етики ... 8
Висновки ... 17
Література ... 18

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
""Нікомахова етика" Аристотеля"

Реферат ""Нікомахова етика" Аристотеля" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат ""Нікомахова етика" Аристотеля", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Культура західноєвропейського середньовіччя.    Україна після перемоги лютневої революції. Створення центральної ради.    Валер'ян Підмогильний - майстер інтелектуально-психологічного письма.    Міжнародні конференції як форма міжнародного співробітництва.    Партiї конфесiйного спрямування України.    Католицькі чернечі ордени.    Основні етапи та стадії процесу соціалізації.    Виникнення філософії. Філософія Стародавнього Сходу.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Мотивація поведінки особистості

Поняття мотивації та її значення. Природа потреб людини. Потреби та мотиви діяльності. Теорії мотивації. Дослідження самооцінки та рівня домагань як фактору мотивації поведінки. Основні наукові концепції самосвідомості та самооцінки. Значення адекватної самооцінки та рівня домагань у мотивації діяльності підлітків. Навички міжособистісних відносин і соціальна адаптація. Успіхи в навчанні. Професійні устремління. Протиправна поведінка. Емпіричне дослідження зв'язку мотивації досягнення успіху і рівня самооцінки особистості.