Головна

Основні типи соціальних спільностей

(реферат з соціології)

1. Суть соціальних спільностей ... 3
2. Різноманітність спільностей ... 5
3. Соціальна група: внутрішні зв'язки ... 7
4. Поняття соціальної структури суспільства ... 9
5. Соціальні спільності - основний компонент соціальної структури ... 10
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Основні типи соціальних спільностей"

Реферат "Основні типи соціальних спільностей" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Основні типи соціальних спільностей", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Філософія марксизму.    медицини - найкраща професія у світі.    Поняття процесу навчання, його складові частини.    Функціональна діагностика індивідуальних особливостей розвитку деяких психофізіологічних функцій.    Вплив фізичних вправ на вагу і склад тіла.    Самоконтроль при тренуванні футболістів.    Застосування механотеапії при захворюваннях серцево-судинної системи.    Безпека життєдіяльності і вітчизняні закони і кодекси.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Стилістичні помилки в юридичних документах

Теоретичні засади дослідження стилістичних помилок в юридичних документах. Поняття мовної норми. Помилки та їх види. Класифікація помилок. Аналіз та особливості стилістичних помилок в юридичних документах. Особливості активної та пасивної лексики як засобу юридичної техніки. Мовні помилки у перекладах міжнародних правничих документів. Типові помилки у проектах термінологічних стандартів.