Головна

Особливості соціологічного знання, рівні його формування

(реферат з соціології)

Вступ ... 3
1. Поняття соціології. Структура соціальних знань ... 4
2. Соціологія - система знань ... 7
3. Структура соціології ... 8
Висновки ... 11
Література ... 12

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Особливості соціологічного знання, рівні його формування"

Реферат "Особливості соціологічного знання, рівні його формування" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Особливості соціологічного знання, рівні його формування", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Філософія Фіхте.    Місце анатомії та фізіології в системі біологічних наук.    Професійні особливості мовної діяльності вчителя.    Як впливають на захисні реакції людини типи темпераменту.    Гігієнічні вимоги до спортивного одягу і взуття.    Співвідношення ролі спортивного добору та процесів адаптації в морфофункціональному стані спортсмена.    Здоров'я і хвороба. Основні чинники, що впливають на здоров'я.    Біологічні засоби ураження людей.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Функції інформаційного бізнесу

Теоретичні засади дослідження функцій інформаційного бізнесу. Суспільний розвиток і зростання потреби суб'єктів в інформації. Сутність інформаційного бізнесу. Характеристика функцій інформаційного бізнесу. Особливості інформаційного бізнесу. Функції інформаційного бізнесу. Консалтингові послуги як особлива функція інформаційного бізнесу.