Головна

Природа як об'єкт філософського аналізу

(реферат з філософії)

Вступ ... 3
1. Проблема якісної та кількісної нескінченності Всесвіту ... 4
2. Поняття матерії, руху, часу, простору в сучасній науці ... 8
3. Наукова картина світу ... 11
4. Проблема пізнаваності світу ... 13
Висновки ... 15
Література ... 16

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Природа як об'єкт філософського аналізу"

Реферат "Природа як об'єкт філософського аналізу" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Природа як об'єкт філософського аналізу", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Прийняття християнства. Хрещення Русі.    Культурна епоха відродження (гуманізм, філософія, наукова думка, література, архітектура, образотворче мистецтво).    Сюрреалізм у літературі.    Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів.    Політичні лідери сучасної України.    Специфіка православ'я як різновиду християнства.    Соціальне управління як система, його зміст і структура.    Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Самооцінка та рівень домагань як фактори мотивації

Теоретичні аспекти дослідження самооцінки та рівня домагань як фактору мотивації. Основні наукові концепції самосвідомості та самооцінки. Значення адекватної самооцінки та рівня домагань у мотивації діяльності підлітків. Навички міжособистісних відносин і соціальна адаптація. Успіхи в навчанні. Професійні устремління. Протиправна поведінка. Формування позитивної Я-концепції. Відносини з батьками. Соціоекономічний статус. Вплив фізичних відмінностей і стресу на формування самооцінки. Зміни і стабільність Я-концепції. Емпіричне дослідження.