Головна

Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі

(реферат з соціології)

Вступ ... 3
1. Зародження і розвиток соціологічної думки ... 4
2. Початок української соціології ... 7
3. Розвиток вітчизняної соціології у XX ст ... 13
Висновки ... 18
Література ... 19

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі"

Реферат "Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Стрес. Прояви стресу. Засоби подолання стресу.    Розлад здоров'я і смерть від променистої енергії.    Відчуття як психічний пізнавальний процес.    Психологічні типи керівників.    Інструментальні методи контролю за спортсменом.    Техніка безпеки при підготовці до проведення занять з фізичної культури. Техніка безпеки підчас занять гімнастикою.    Лікувальна гімнастика для ніг при лімфостазі.    Класифікація засобів індивідуального захисту. Характеристика засобів індивідуального захисту дихання та порядок забезпечення населення засобами індивідуального захисту.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Професійно-етична культура майбутніх документознавців

Теоретичні засади дослідження професійно-етичної культури як засобу оформлення майбутнього фахівця із спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Поняття та значення професійної етики. Види професійної етики та їх гуманістична спрямованість. Характеристика професійно-етичної культури як засобу оформлення майбутнього фахівця із спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Зміст і структура професійної етики документознавців. Інформаційна культура документознавця. Морально-етичні аспекти діяльності документознавців у сфері державного управління. Професійна соціалізація документознавців. Професійні стандарти і компетентнісні профілі з документознавства та інформаційної діяльності: досвід західних країн.