Головна

Роль тренажерів у фізичній реабілітації

(реферат з фізіотерапії)

Вступ ... 3
1. Різновиди тренажерів і призначення тренажерів ... 4
2. Можливості використання тренажерів підчас лікувальної фізичної культури ... 6
3. Методика механотерапії ... 7
4. Протипоказання до застосування тренажерів ... 13
Література ... 15

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Роль тренажерів у фізичній реабілітації"

Реферат "Роль тренажерів у фізичній реабілітації" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Роль тренажерів у фізичній реабілітації", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Методи і прийоми навчання гімнастичних вправ.    Схема оцінювання спортивних результатів. Основні задачі оцінювання. Дві групи критеріїв, які лежать в основі оцінки.    Клініко-фізіологічна характеристика та методика застосування лікувальної фізичної культури при інфаркті міокарду на диспансерному етапі реабілітації.    Безпека руху.    Економіка Німеччини.    Екосистема лісу.    Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання.    Туризм в Україні в кінці 19 - на початку 20 століття.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Здоровий спосіб життя

Поняття здорового способу життя молоді. Визначення поняття "здоров'я" людини, його компоненти та передумови. Визначення здорового способу життя та формування здорового способу життя молоді. Показники здорового способу життя, можливостей його реалізації та засобів впливу на його формування. Законодавство України щодо формування здорового способу життя у молодіжному середовищі. Загальні підходи до визначення політики сприяння здоров'ю та здоровому способу життя в законодавстві України. Законодавство України і проблема полегшення здорового вибору відносно харчування. Законодавство України і проблема полегшення здорового вибору щодо фізичних вправ. Законодавство України і проблема полегшення здорового вибору відносно сексуального життя. Законодавство України і проблема зменшення шкоди, що спричиняється алкоголем, речовинами, що зумовлюють залежність, та тютюном. Законодавство України і проблема забезпечення сприятливого для здоров'я середовища. Основні рекомендації та актуальні заходи у сфері соціальної політики щодо формування здорового способу життя молоді.