Головна

Світоглядна та антропологічна концепції українського романтизму

(реферат з культури)

Вступ ... 3
1. Ідеї гуманізму в Україні ... 4
2. Ідеї українського романтизму ... 7
3. Філософські погляди Тараса Шевченка ... 10
4. "Філософія серця" Памфіла Юркевича ... 11
5. Екзистенціалізм в філософії України ... 12
Висновки ... 14
Література ... 15

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Світоглядна та антропологічна концепції українського романтизму"

Реферат "Світоглядна та антропологічна концепції українського романтизму" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Світоглядна та антропологічна концепції українського романтизму", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Реферати та реферування.    Політична система України.    Правове регулювання державно-церковних відносин.    Поняття суспільства в соціології. Типи суспільств.    Досвід свідомості як предмет філософського дослідження.    Біомеханічні властивості біологічних тканин і рідин тіла людини.    Здібності та їх вплив на успішність трудової діяльності.    Соціометричний метод дослідження малої групи.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Гіпотеза як складова соціологічного дослідження

Філософське розуміння гіпотези. Гіпотеза та її значення в контексті емпіричного соціологічного дослідження. Проблема, об'єкт і предмет дослідження. Визначення мети і задач дослідження. Попередній системний аналіз об'єкта дослідження. Висунення робочих гіпотез.