Головна

Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів

(реферат з наукознавства)

Вступ ... 3
1. Докторантура. Аспірантура ... 4
2. Здобувачі наукового ступеня, які працюють над дисертаціями поза докторантурою або аспірантурою ... 8
3. Дисертаційне дослідження як самостійний вид наукової ... 12
роботи. Загальні типологічні ознаки дисертації як виду наукового дослідження ... 13
Висновки ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів"

Реферат "Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Махабхарата і рамаяна.    Метод опитування.    Соціологія як наука про суспільство.    Відношення до праці.    Предмет, завдання, методи вивчення валеології.    Відчуття.    Етапи розвитку суспільної допомоги особам з відхиленням розвитку.    Оперативне планування у волейболі.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Організація обслуговування в мотелі-кафе "трембіта"

Теоретичні основи організації обслуговування в мотелі-кафе. Сутність та специфіка надання послуг гостинності в мотелі-кафе. Умови та фактори впливу на функціонування мотелю-кафе. Нормативно-правове регулювання діяльності мотелю-кафе. Модель організації обслуговування мотелю-кафе. Характеристика закладу розміщення мотелю-кафе. Проектування і розміщення приміщень мотелю-кафе. Організація обслуговування гостей (основні і додаткові послуги). Шляхи підвищення надання послуг на базі мотелю-кафе. Застосування зарубіжного досвіду надання послуг. Сертифікація послуг на базі мотелю-кафе. Рекламно-інформаційне забезпечення діяльності мотелю-кафе.