Головна

Складні умовиводи (умовний силогізм)

(реферат з логіки)

Вступ ... 3
1. Умовно-категоричний силогізм ... 4
2. Висновки із еквівалентних і одиничних умовних суджень ... 8
3. Суто умовний силогізм ... 9
4. Умовно-розподільчий силогізм ... 11
Висновки ... 15
Література ... 16

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Складні умовиводи (умовний силогізм)"

Реферат "Складні умовиводи (умовний силогізм)" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Складні умовиводи (умовний силогізм)", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Політичні відносини та їх види.    Релігії Стародавньої Греції та Риму.    Поняття, зміст та роль освіти в житті суспільства.    Досвід свідомості як предмет філософського дослідження.    Асептика і антисептика.    Дидактичні вимоги до різних форм організації навчання.    Самоаналіз.    Боротьба на європейському континенті. Види боротьби.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Сучасні форми соціальної нерівності

Теоретичні аспекти дослідження соціальної нерівності. Теорії соціальної стратифікації в Європі. Класова теорія К. Маркса. Проблема класу в спадщині М. Вебера. Неомарксистське обґрунтування класового аналізу. Теорія нового класу А. Гоулднера. Теорія класів Еріка Райта. Неовеберіанскі підходи до класової структури. Елітарні теорії, концепція "політичного класу". Сучасні форми соціальної нерівності. Суспільний поділ праці як основний класоутворюючий принцип. Системи соціальної стратифікації. Соціальна нерівність - основа стратифікації. Соціальна структура і деякі питання життя українського суспільства.