Головна

Соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності педагога

(реферат з соціальної педагогіки)

Вступ ... 3
1. Об'єкт і предмет дослідження соціальна педагогіка ... 4
2. Особливості розвитку соціальна педагогіка в Україні ... 8
3. З історії розвитку соціальна педагогіка за рубежем ... 11
4. Соціальна педагогіка і соціальна робота ... 16
Висновки ... 19
Література ... 20

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності педагога"

Реферат "Соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності педагога" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності педагога", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Характеристика світлового випромінювання ядерного вибуху, його вплив на людей і споруди.    Вчення про біосферу.    Наслідки Чорнобильської катастрофи. Перспективи екологічного стану.    Структура та особливості розміщення рекреаційних ресурсів України.    "Нікомахова етика" Аристотеля.    Державницька діяльність гетьмана Івана Скоропадського.    Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації.    Едда.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Літературне краєзнавство на уроках української літератури

Теоретико-методологічні засади вивчення літератури рідного краю в школі. Проблеми вивчення літератури рідного краю в школі. Особливості методів і прийомів вивчення літератури рідного краю. Методичні моделі краєзнавчої роботи в школі. Методична модель вивчення теми "Інтимна лірика у творах письменників - земляків". Методична модель вивчення пейзажної лірики на прикладі М. Чернявського і С. Черкасенка у 6-9 кл. Урок літератури рідного краю. Конспект уроку.