Головна

Соціальна роль людини в суспільстві

(реферат з соціології)

Вступ ... 3
1. Соціологічні концепції особистості ... 4
2. Проблема особистості в соціології ... 7
2.1. Стан наукової розробки ... 7
2.2. Поняття особистості в соціології ... 8
3. Механізм взаємодії людини і суспільства ... 11
Висновки ... 17
Література ... 18

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Соціальна роль людини в суспільстві"

Реферат "Соціальна роль людини в суспільстві" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Соціальна роль людини в суспільстві", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Теорії поводження особистості в конфлікті.    Розлади зору і слуху.    Відчуття.    Якості і риси успішного керівника.    Методи досліджень спортивно-технічної підготовки спортсмена. Візуальний метод і хронометраж.    Техніка бігу на середні, довгі та наддовгі дистанції. Високий старт.    Лікувальна фізична культура для хворих із захворюваннями периферичних судин.    Колективні та індивідуальні засоби захисту.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Роль та функції референта в системі управління

Теоретичні засади дослідження ролі та функцій референта в системі управління. Роль інформації в системі управління та у роботі менеджера. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Документаційне забезпечення управління. Сучасне розуміння ролі та значення посади референта в системі управління. Роль референта в інформаційному обслуговуванні менеджера. Посадові обов'язки та вимоги до посади референта у контексті діяльності організації. Знання та навички, що необхідні документознавцю-референту.