Головна

Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві

(реферат з соціології)

Вступ ... 3
1. Сутність соціального контролю, його основні функції ... 4
2. Девіація як порушення норм соціального контролю ... 6
3. Делінквентна поведінка як відхилення від норм соціального контролю ... 7
4. Соціальні норми як елементи соціального контролю ... 10
5. Соціальна санкція як елемент соціального контролю ... 19
Висновки ... 23
Література ... 24

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві"

Реферат "Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Вегетативна нервова система.    Харчування, його роль у профілактиці серцево-судинних хвороб.    Психодинамічна теорія: психоаналітична теорія Фрейда.    Психолого-орієнтовні теорії соціальної роботи. Загальна характеристика.    Організація плавання та облік навчально-виховної роботи з плавання.    Характеристика площадки для волейболу, облаштування та оснащення.    Методика застосування лікувальної фізичної культури при спланхноптозі.    Регіональні потенціали надзвичайних ситуацій.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Монополізація мас-медіа: світовий досвід

Теоретичні засади дослідження монополізації мас-медіа. Поняття мас-медіа. Монополізація та концентрація мас-медіа. Аналіз особливостей світового досвіду монополізації мас-медіа. Сучасний стан розвитку медіакорпорацій в Україні. Характеристика особливостей монополізації мас-медіа за кордоном. Порівняльна характеристика монополізації ринку медіа України та США.