Головна

Сполучнотканинний масаж

(реферат з фізіотерапії)

Вступ ... 3
1. Суть сполучнотканинного масажу ... 4
2. Техніка виконання сполучнотканинного масажу ... 5
3. Приватні методики сполучнотканинного масажу ... 7
Список літератури ... 8

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Сполучнотканинний масаж"

Реферат "Сполучнотканинний масаж" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Сполучнотканинний масаж", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Народні ігри та забави на свято Покрови.    Техніка безпеки при підготовці до проведення занять з фізичної культури. Техніка безпеки підчас занять гімнастикою.    Клініко-фізіологічна характеристика та обґрунтування методики застосування лікувальної фізичної культури при інфаркті міокарда у лікарняний період реабілітації (1-й ступінь активності).    Біопатогенні зони і здоров'я.    Зовнішня політика і дипломатія Киргизстану.    Забруднення атмосфери рухомими транспортними засобами.    Хімічне забруднення атмосфери і його вплив на людину, рослинний і тваринний світ.    Туристичні цикли та співвідношення між ними.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно забруднених територіях

Вплив радіації на здоров'я людини. Механізми біологічної дії іонізуючих випромінювань на організм людини. Біологічна дія інкорпорованих радіонуклідів. Стан здоров'я і фізичного розвитку населення, яке проживає на територіях, забруднених радіонуклідами. Особливості фізичного розвитку підлітків, які проживають на забруднених радіонуклідами територіях. Основні засади і методологія оздоровчої фізичної культури в умовах проживання на радіаційно-забруднених територіях. Особливості форм занять оздоровчою фізичною культурою. Заняття фізичними вправами з метою підвищення стійкості організму в умовах радіоактивного забруднення. Фізіологічне обґрунтування нормування фізичних навантажень дітям, які проживають у зонах радіологічного контролю. Самоконтроль у процесі занять фізичною культурою.