Головна

Спростування та його види

(реферат з логіки)

Вступ ... 3
1. Сутність спростування ... 4
1.1. Спростування тези ... 4
1.2. Спростування аргументів ... 5
1.3. Спростування зв'язку тези з аргументом ... 6
2. Правила доведення і спростування: помилки, які трапляються в доведеннях ... 7
Висновки ... 15
Література ... 16

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Спростування та його види"

Реферат "Спростування та його види" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Спростування та його види", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Політичні лідери сучасної України.    Релігійне розуміння сенсу життя.    Поняття, специфіка, типологія і зміст соціологічних категорій.    Етапи розвитку, прогрес і регрес.    Біомеханічні властивості біологічних тканин і рідин тіла людини.    Завдання вдосконалення вищої освіти України в контексті вимог болонського процесу.    Самовизначення особистості: прояв емпатії.    Види оздоровчої аеробіки. Слайд-аеробіка. Танцювальна аеробіка.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Теоретична обробка емпіричних даних

Процес отримання та аналізу емпіричних даних. Програма соціологічного дослідження та її компоненти. Мета і завдання соціологічного дослідження. Теоретична та емпірична інтерпретація понять. Вироблення і перевірка робочих гіпотез. Планування соціологічного дослідження. Методи теоретичної обробки емпіричних даних соціологічного дослідження. Загальнонаукова методологія. Методи теоретичного пізнання досліджуваних процесів. Застосування логічних законів і правил. Поняття соціологічної теорії і її функції.