Головна

Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст.

(реферат з історії)

Вступ ... 3
1. Місце і роль сільського господарства в економіці держави та формуванні ринкового середовища ... 4
2. Особливості сільського господарства ... 5
3. Причини аграрної кризи в 90-х роках ХХ сторіччя та форми її прояву ... 8
4. Стан розвитку сільського господарства в кінці ХХ і на початку ХХІ століття ... 12
Висновки ... 18
Література ... 19

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст."

Реферат "Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст." виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст.", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Сюрреалізм у літературі.    Порядок захисту кандидатської дисертації.    Політична система України.    П'ятидесятники. Основи їх учення.    Поняття, специфіка, типологія і зміст соціологічних категорій.    Матерія як філософська категорія. Форми руху матерії.    Вікові особливості вищої нервової діяльності людини.    Науково-методичні засади впровадження КМСОНБ у вищі освітні заклади України.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Моделі організацій

Організація як соціальне утворення. Сутність і основні риси формальної організації. Причини виникнення, принципи функціонування організацій. Складові категорії "організація". Моделі організаційних структур. Поняття організаційної структури управління виробництвом і фактори, що її визначають. Основні види організаційних структур управління виробництвом. Типи бюрократичних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги та недоліки. Типи адаптивних структур управління виробництвом, їх особливості, переваги й недоліки. Принципи формування організаційних структур управління виробництвом. Модель ефективної організації Р. Лайкерта.