Головна

Сучасна фантастична література

(реферат з літератури)

Вступ ... 3
1. Роль фантастики, фентезі як окремого жанру в світовій літературі ... 4
2. Історія фантастики ... 8
2.1. Джерела фантастики ... 8
2.2. Фантастика в античній літературі ... 8
2.3. Фантастика в середньовічній літературі ... 9
2.4. Фантастика в епоху Відродження ... 10
2.5. Фантастика в 17 і 18 столітті ... 11
2.6. Фантастика в романтизмі ... 11
2.7. Фантастика в реалізмі ... 12
2.8. Відродження інтересу до фантастики в кінці 19 століття ... 13
2.9. Фантастика в 20 і 21 столітті ... 13
3. Наукова фантастика як модель симбіозу наукового та художнього мислення ... 14
Література ... 18

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Сучасна фантастична література"

Реферат "Сучасна фантастична література" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Сучасна фантастична література", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Передумови політичної кризи в Україні напередодні президентських виборів 2004 року.    Землеробські та скотарські культи.    Класифікація соціальних технологій.    Соціологія релігії.    Філософські школи Стародавнього Китаю.    Предмет, завдання, методи вивчення валеології.    Культура самовизначення особистості в професійній діяльності.    Масонськi ложi та соцiальна практика.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Соціальна сфера

Соціальна сфера: склад та призначення. Суть соціальної сфери, її інфраструктура та їхня роль у житті суспільства. Суть соціальної політики. Структура соціальної сфери: галузі та види діяльності. Необхідність та можливість державного регулювання соціальної сфери. Історичний розвиток проблем соціальної сфери і соціальної політики в світі і в Україні. Світовий розвиток проблем соціальної сфери і соціальної політики. Історичний розвиток проблеми соціальної сфери і соціальної політики в Україні. Сучасний стан соціальної сфери в Україні. Передумови розвитку соціальної сфери в Україні. Ціннісні та культурні передумови. Політичні передумови. Економічні передумови. Географічні і територіальні передумови. Соціально-демографічні передумови. Медико-соціальні передумови. Сучасний стан соціальної сфери в Україні.