Головна

Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови

(реферат з мови)

Вступ ... 3
1. Взаємодія між лексикографією і теорією мови - розширення і диференціація типології німецьких словників ... 4
2. Лексика і словники ... 6
3. Поглиблення і вдосконалення лексикографічної обробки словарного матеріалу, зростання інформативності кожної статті і словника в цілому ... 7
4. Вдосконалення методів і створення нової технічної бази ... 14
Висновок ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови"

Реферат "Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Взаємовідносини церкви та держави щодо формування суспільної моралі в Україні.    Загальні поняття про чутку як вид інформації. Функції чуток, класифікація чуток, технології або моделі створення чуток.    Соціоінженерна діяльність і прогнозування.    Філософія марксизму.    М'язи живота і грудей.    Фінансування вищої освіти в Україні.    Організація діяльності.    Методи досліджень спортивно-технічної підготовки спортсмена. Візуальний метод і хронометраж.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Оцінка туристичного ринку латвії

Теоретико-методичні основи дослідження туристичного ринку Латвії. Сутність геопросторової організації туристичного ринку Латвії. Закономірності геопросторової організації і розвитку туристичного ринку Латвії. Основні принципи і методи дослідження геопросторової організації туристичного господарства Латвії. Чинники та умови геопросторової організації туристичного господарства в Латвії. Природно-рекреаційний потенціал. Культурно-історичний потенціал розвитку. Інфраструктура туристичного ринку країни (шляхи, дороги, доступність). Стратегічні напрямки розвитку співпраці з країною партнером. Аналіз динаміки розвитку туристичного процесу. Пріоритетні напрямки розвитку та шляхи їх вдосконалення туристичного співробітництва з країною партнером Латвією.