Головна

Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання

(реферат з екології)

Вступ ... 3
1. Джерела електромагнітного випромінювання ... 4
2. Джерела іонізуючого випромінювання ... 5
3. Джерела шумового забруднення ... 12
Висновки ... 17
Література ... 18

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання"

Реферат "Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Етнографічна характеристика полінезійців.    Туризм в Україні в кінці 19 - на початку 20 століття.    Історія друкарства в Україні.    Політична активність в умовах трансформаційних змін в Україні в 1991-2004 р..    Культура і цивілізація.    Творчість Є. Маланюка.    Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу.    Сутність концепції "суспільного договору і природного права".   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Особливості особистісно-орієнтованого підходу до підвищення кваліфікації вчителя у міжкурсовий період

Поняття про особистісно-орієнтовану педагогіку та її основні категорії. Аналіз особливостей особистісно-орієнтованого підходу до підвищення кваліфікації вчителя у міжкурсовий період. Особистісно-орієнтована система розвитку професійної компетентності педагогів як засіб підвищення якості освіти. Модель індивідуального підвищення кваліфікації як можливий напрям розвитку післядипломної педагогічної освіти. Готовність педагога до професійного саморозвитку: сутність, структура, проблеми дослідження.