Головна

Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання

(реферат з екології)

Вступ ... 3
1. Джерела електромагнітного випромінювання ... 4
2. Джерела іонізуючого випромінювання ... 5
3. Джерела шумового забруднення ... 12
Висновки ... 16
Література ... 17

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання"

Реферат "Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Щацький національний природний парк.    Схема роботи туристичного оператора з реалізації та організації турів.    Види текстів. Складні і спеціальні види текстів. Види текстів за цільовим призначенням, стилем, жанром, обсягом, інформаційними ознаками, мовним матеріалом, характером описуваних ситуацій.    Політика радянської влади щодо релігії та церкви в Україні в 40-50-х роках ХХ ст..    Культура і релігія.    Сюрреалізм у літературі.    Адміністративно-територіальна реформа України.    Соціальна політика і соціальний захист населення України.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Особливості естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи

Теоретичні засади дослідження особливостей естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи. Сутність естетичного виховання. Розвиток теорії естетичного виховання. Роль природи в естетичному вихованні старших дошкільників. Психологічні особливості формування естетичного ставлення дитини до природи. Практичні аспекти дослідження особливостей естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами природи. Методика організації діяльності в куточку природи. Використання практичних занять естетико-природничого змісту при роботі з дошкільнятами. Екскурсія як метод формування естетичного світосприйняття засобами природи.