Головна

Точковий масаж

(реферат з фізіотерапії)

Вступ ... 3
1. Поняття точкового масажу ... 3
2. Техніка виконання точкового масажу ... 7
Література ... 18

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Точковий масаж"

Реферат "Точковий масаж" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Точковий масаж", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Національний олімпійський комітет.    Техніка бігу на середні, довгі та наддовгі дистанції. Високий старт.    Коригуюча оздоровча аеробіка при порушення постави.    Допомога при утопленні.    Казахстан.    Забруднення атмосфери свинцем і його вплив на здоров'я людини.    Хімічний склад атмосфери.    Туристично-рекреаційний потенціал Волинської області і перспективи його розвитку.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Професійна фізична підготовка

Поняття, необхідність і завдання професійно-прикладної фізичної підготовки. Поняття професійно-прикладної фізичної підготовки. Необхідність професійно-прикладної фізичної підготовки, вирішувані в ній задачі. Вимоги до фізичної підготовленості трудящих в різних сферах сучасної професійної праці та тенденції їх зміни. Завдання, що вирішуються в процесі ППФП. Засоби і методичні основи побудови ППФП. Особливості складу засобів ППФП. Основні риси методики і форми побудови занять в ППФП. Форми професійної фізичної підготовки. Раціональні засоби ППФП. Їх відбір і застосування. Форми організації ППФП у вузі. Прикладні види спорту та їх елементи на службі ППФП. ППФП у позанавчальний час.