Головна

Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації

(реферат з історії)

Вступ ... 3
1. Перехід Волині та Наддніпрянщини до складу Литви ... 4
2. Польська експансія на українських землях ... 7
3. Напади турецьких і татарських орд на Україну їх руйнівні наслідки ... 9
4. Люблінська унія 1569 р. Боротьба України проти польського наступу ... 11
Висновки ... 13
Література ... 14

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації"

Реферат "Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Історія логіки від Аристотеля до сьогоднішнього дня.    Адміністративно-територіальна реформа України.    Протестантизм.    Соціально-політичні орієнтації в сучасному протестантизмі.    Соціальна роль людини в суспільстві.    Природа як об'єкт філософського аналізу.    Етіологія церебрального паралічу.    Право на освіту за кордоном.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Соціальні стереотипи в рекламі

Теоретичні засади дослідження соціальних стереотипів в рекламі. Стереотипи і стереотипізація: основні методологічні підходи. Стереотип: поняття, види, рівні, класи. Гендерні стереотипи у світлі теорії стереотипізації. Особливості соціальних стереотипів у рекламі. Образ жінки у телерекламі. Недовільна увага як один із комунікативних засобів створення рекламного стереотипу. Активізація стереотипів як один із способів маніпулювання свідомістю.