Головна

Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди

(реферат з філософії)

Вступ ... 3
1. Розвиток ідей Просвітництва в Україні в другій половині ХVІІ ст ... 4
2. Натурфілософія Ф. Прокоповича і концепція двонатурності світу Г. Сковороди ... 7
3. Великий світ, малий світ, світ символів та їх співвідношення у концепції Г. Сковороди ... 8
4. Етичне вчення Ф. Прокоповича і Г. Сковороди. Людина як суб'єкт морального життя ... 10
5. Проблеми суспільного процесу в духовній атмосфері ХVІІІ ст ... 12
Висновки ... 15
Література ... 16

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди"

Реферат "Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Режим "парламентської демократії" в Польщі.    Міфологія в системі культурної регуляції.    Індуктивний умовивід.    Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу.    Роль політичних партій Волині під час виборчих компаній.    Українські православні братства, їх діяльність і значення.    Соціальні відносини і соціальна структура.    Філософія марксизму.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Темперамент і девіантна поведінка

Теоретичні аспекти дослідження взаємозв'язку між типом темпераменту і схильністю до девіантної поведінки. Визначення темпераменту. Розвиток поглядів на визначення темпераменту. Типи темпераментів. Екстраверти та інтроверти. Вікові особливості темпераменту. Вплив темпераменту на відхилення в поведінці. Емпіричне дослідження темпераменту. Опис методики дослідження. Аналіз результатів дослідження.